28/11/16

Το ΝΕΟ Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε. ...


Η Σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε.

Πρόεδρος : Δ. Μιχελακάκης
Αντιπρόεδροι : Γ. Μεσημέρης - Μ. Χαλιβελάκης
Γραμματέας : Α. Καρκάνης
Αναπλ. Γραμμ. : Ν. Πασαλής
Ταμίας : Ν. Παπασταθόπουλος
Μέλη : Δ. Καρπάνος, Ν. Μανώλης, Π. Σιδέρης, Α.– Κ. Χατζημιχάλης, Φ. Ψαρράκου.

Το  Δ.Σ. πρότεινε ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων την κα Ανίτα Πασαλή, η οποία απεδέχθη την πρόταση.