4/10/10

TIME TRIAL ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λήξη εγγραφών:                                           Τετάρτη  20/10/10 ώρα 22:00
                                                                        Στα γραφεία της ΛΕΜΑΘ,
                                                                        Τηλ 6945544439,φαξ:2741099180

Διοικητικός- Τεχνικός έλεγχος                    Κυριακή 24/10/10 ώρα:08:00- 14:00
και διανομή εντύπων:                                  Στο χώρο του αγώνα            .          
                                                                       
Αναγνώριση διαδρομής:                             Κυριακή 24/10/10 ώρα 08:50- 14:10
(ανά 10 αυτ/τα, 4 γύροι μέγιστη ταχύτητα 60 χλμ. /ώρα)   
 Ενημέρωση αγωνιζομένων:                        Κυριακή, 24/10/10 ώρα 09:30-14:30
Εκκίνηση του αγώνα:                                   Κυριακή 24/10/10  ώρα 10:00
Δημοσίευση αποτελεσμάτων:                     30 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα.
Απονομή Επάθλων:                                    10 λεπτά μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.      
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00-
17:00, ενώ την ημέρα του αγώνα θα λειτουργεί από τις 08:00  μέχρι
και την ώρα τη ς απονομής, στα γραφεία της πίστας
«Παραλληλοδρόμιο», στο Δ.Δ. Κουταλά, Δήμου Τενέας
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη 
Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφορι-
ών, στα τηλέφωνα: 6945 544439, 2741099180, της ώρες λειτουργίας
της Γραμματείας.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της πίστας «Παραλληλοδρόμιο».
ΑΡΘΡΟ 1.
1.ΟΡΙΣΜΟΣ
Η «ΛΕΜΑΘ»,μετά από έγκριση της ΕΘΕΑ οργανώνει αγώνα Τάιμ Τράιαλ με τη ονομασία : « Parallilodromio Coppa Ronde Terra», που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010, στη χωμάτινη πίστα «Παραλληλοδρόμιο». Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α. Του Γενικού Κανονισμού Δεξιοτεχνίας
Β. Του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (ΕΑΚ), των παραρτημάτων του και των συμπληρωματικών εγκυκλίων της ΕΘΕΑ.
Γ. Του παρόντος συμπληρωματικού κανονισμού.
2.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:                                                                 Λάμπης Κουρτέσης
Μέλη:                                                              Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου
                                                                                    Έφη  Παπαγεωργίου

3.ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Αγωνοδίκης: Μανιάτης Στάθης
Αλυτάρχης: Κουρτέσης Λάμπης
Τεχνικός Έφορος: Μανιάτης Στάθης
Γραμματέας του Αγώνα: Θεοδωρόπουλος Ηλίας
Η ΕΛΠΑ, Η «ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΜΑΘ», Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
ΑΡΘΡΟ2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγώνας.
Η διαδρομή είναι κυκλική μήκους περίπου 1500 μέτρων. Κάθε αυτοκίνητο πραγματοποιεί 8 γύρους συνολικού μήκους  περίπου 12 χλμ. , χωρισμένα σε δύο σκέλη των 4 γύρων το κάθε ένα. Η εκκίνηση δίδεται από θέση στάσης.
 Αναγνωρίσεις - Δοκιμές:
Οι αναγνωρίσεις θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα με ταυτόχρονη
είσοδο στην πίστα έως  δέκα (10) αυτοκινήτων, που θα πραγματοποιήσουν τέσσερις (4) γύρους στην διαδρομή, με μέγιστη ταχύτητα τα 60 χ.α.ω. Σε περίπτωση παραβίασης του μέγιστου ορίου ταχύτητας από κάποιον συμμετέχοντα, η ποινή θα είναι 20 επί πλέον δευτερόλεπτα στον τελικό  χρόνο του αγώνα .  Σε περίπτωση προσπέρασης κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων, ο υπαίτιος αποκλείεται από τον αγώνα. Οι δοκιμές είναι ελεύθερες μέχρι και την προηγούμενη του αγώνα, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους της πίστας και με τους όρους λειτουργίας που έχει θέσει η επιχείρηση.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
Γίνονται δεκτά αυτοκίνητα των κατηγοριών: Ν,ΑR,Ε,  Ιστορικά, Αυτοκίνητα χωρίς ομολογκασιόν, Τζίπ 4χ4, Φόρμουλα για χώμα. Συγκεκριμένα θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Α) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΞΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Κλάση Ν,Α,Ε, Ιστορικά, Χωρίς ομολογκασιόν έως 1400 κ.ε.(G1)
Κλάση Ν,Α,Ε, Ιστορικά, Χωρίςομολογκασιόν από 1401-1600 κ.ε (G2)
Κλάση Ν,Α,Ε, Ιστορικά, Χωρίς ομολογκασιόν από 1601- 2000 κ.ε (G3)
Κλάση Ν,Α,Ε, Ιστορικά, Χωρίς ομολογκασιόν, πάνω από 2000 κ.ε. (G4)
Κλάση:Ιστορικά έως 1300 κ.ε. (Η1)
Κλάση :Ιστορικά από 1301- 1600 κ.ε. (Η2)
Κλάση: Ιστορικά από 1601 –2000 κ.ε. (Η3)
Κλάση: Ιστορικά πάνω από 2000 κ.ε. (Η4)
Κλάση: Φόρμουλα για χώμα με κινητήρα μοτοσικλέτας έως 1000 κ.ε. και με κινητήρα αυτοκινήτου έως 2000 κ.ε. (F1)
Κλάση Φόρμουλα για χώμα με κινητήρα μοτοσικλέτας πάνω από 1000 κ. ε. και με κινητήρα αυτοκινήτου πάνω από 2000 κ.ε. (F2).
Κλάση: Αυτοκίνητα τύπου τζιπ έως 2000 κ.ε. (Τ1)
Κλάση Αυτοκίνητα τύπου τζιπ πάνω από 2000 κ.ε. (Τ2)
Αυτοκίνητα Nissan Micra K11, της κλάσης Α5.
Αυτοκίνητα Skoda Favorit 135, 1300 κ.ε. χωρίς ομολογκασιόν
Αυτοκίνητα Fiat Cinquecento-Seicento έως 1100 κ. ε.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρη αγωνιστική άδεια διαγωνιζομένου κατηγορίας Β, ή διαγωνιζομένου κατηγορίας C,, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΘΕΑ.
Κάθε αυτοκίνητο επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος στον αγώνα περισσότερες φορές από μία, αλλά κάθε φορά με διαφορετικό οδηγό. Κάθε οδηγός μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια κατηγορία μόνο μία φορά. Αν οδηγός επιθυμεί να συμμετάσχει στην ίδια κατηγορία περισσότερες φορές, πρέπει να δηλώσει πριν από την έναρξη του αγώνα, με ποια συμμετοχή θέλει να βαθμολογηθεί. Τις υπόλοιπες φορές θα βρίσκεται εκτός συναγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα οφείλει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής και να την υποβάλλει στη Γραμματεία του αγώνα μέχρι την Τετάρτη 20/10/10, ώρα 22:00, στα γραφεία της ΛΕΜΑΘ. Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος όμως, μπορεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο, μέχρι 15 λεπτά πριν κληθεί στην αφετηρία κάποιου σκέλους. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης ή κατά τη διάρκεια του αγώνα ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, το αυτοκίνητο αυτό μπορεί μετά από πρόταση του τεχνικού εφόρου και απόφαση του αγωνοδίκη να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται ή να μη γίνει αποδεκτό.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΘΕΑ να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή οδηγού, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.
Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων και ο /η/ οδηγός αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά, για κάθε θέμα που αφορά στον αγώνα.
Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα δεχθεί περισσότερες από 80 συμμετοχές.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το παράβολο συμμετοχής καθορίζεται στα 75€. Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής, την άδεια οδήγησης του οδηγού, τον αριθμό αγωνιστικής αδείας, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή τον αριθμό αγωνιστικής πινακίδας της ΕΘΕΑ θεωρημένα για το τρέχον έτος.
Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση του αγωνιζομένου που καλύπτει την αστική ευθύνη προς τρίτους. Η ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησής τους και παύει να ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.
Τα παράβολα συμμετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις:
Α. Εάν η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή και
Β. Εάν ο αγώνας ματαιωθεί.
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο Αγωνοδίκης σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 141 του ΕΑΚ, έχει το δικαίωμα με απόφασή του να τροποποιεί τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιαστούν  και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή.
Κάθε σχετική τροποποίηση ή συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο μέλος του ειδικού κανονισμού. Τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο δυνατόν, απ’ ευθείας στους αγωνιζόμενους  οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Α. Μετά τη διοικητική – γραμματειακή τακτοποίηση των συμμετεχόντων, τα αυτοκίνητα θα ελεγχθούν από τον τεχνικό Έφορο του αγώνα.
Β. Η είσοδος στα ατομικά συνεργεία θα επιτρέπεται μόνο στο διαγωνιζόμενο αυτοκίνητο και σε άλλο ένα αυτοκίνητο επιλογής του συμμετέχοντα.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΓΩΝΑΣ
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:00 με τη σημαία του αλυτάρχη για την  πρώτη συμμετοχή, ενώ ο δεύτερη συμμετοχή θα εκκινήσει μόλις ο 1ος συμμετέχων περάσει από ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής (φαίνεται στον χάρτη του αγώνα). Η Τρίτη συμμετοχή θα εκκινήσει λίγο μετά τον τερματισμό του 1ου συμμετέχοντα κ .ο. κ.
Ο αφέτης θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους αγωνιζόμενους για την προετοιμασία εκκίνησης σηκώνοντας τη σημαία. Αφού πραγματοποιήσουν τέσσερις γύρους στη διαδρομή, τερματίζουν με την επίδειξη της ασπρόμαυρης καρό σημαίας και μεταβαίνουν στον χώρο της «service area», αναμένοντας να πραγματοποιήσουν το 2ο σκέλος, αφού τερματίσουν όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας τους.
Σε περίπτωση που κάποιος αγωνιζόμενος πλησιάσει τον «αντίπαλό του» σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν προσπαθεί να προσπεράσει, αλλά πρέπει να ελαττώσει αισθητά ταχύτητα και να σταματήσει μόλις φθάσει στο σημείο που έλαβε εκκίνηση (εννοείται εκτός της διαδρομής).  Μόλις ελευθερωθεί η πίστα, θα του δοθεί νέα εκκίνηση ώστε να συμπληρώσει απρόσκοπτα τους 4 γύρους του, του σκέλους. Σε περίπτωση που ο «γρήγορος» οδηγός προσπαθήσει να προσπεράσει τον προπορευόμενο αργό οδηγό (εκτός και αν ο τελευταίος κινείται υπερβολικά αργά λόγω βλάβης), ο «γρήγορος» οδηγός αποκλείεται από τον αγώνα και παραπέμπεται στην ΕΘ.Ε.Α. Σε κάθε περίπτωση, αν ο προπορευόμενος οδηγός κινείται υπερβολικά αργά, επαφίεται στην κρίση του «γρήγορου» οδηγού να αποφασίσει αν θα προσπεράσει ή αν θα σταματήσει, χωρίς να έχει το δικαίωμα εκ των υστέρων να αναιρέσει την πράξη του.
 Κατά την ώρα του αγώνα, στο αυτοκίνητο μπορεί να επιβαίνει και συνοδηγός, εξοπλισμένος όπως ακριβώς και ο οδηγός  (κράνος, ζώνη και φυσικά άδεια οδήγησης και αγωνιστική άδεια οδήγησης).
Υπενθυμίζεται στους συμμετέχοντες ότι απαγορεύονται επιδείξεις (δοκιμές) στο χώρο των ατομικών συνεργείων. Σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού θα επιβάλλεται ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι και τον αποκλεισμό από τον αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Για την ασφάλειά τους  οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά προστατευτικό κράνος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης πρέπει να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας τουλάχιστον 4 σημείων και να διαθέτουν τον προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ πυροσβεστήρα, καλά στερεωμένο στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύονται να υπάρχουν ελεύθερα αντικείμενα ή εργαλεία.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση.
Όσα από τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα δεν έχουν οροφή, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κλωβό ασφαλείας.  Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θα βρίσκονται στο χώρο γιατρός, ασθενοφόρο , πυροσβεστικό όχημα ή βυτιοφόρο και γερανός.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΦΕΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής:
Α. Σχετικά με αντικανονική εγγραφή ή με τον έλεγχο εξακρίβωσης, 30 λεπτά μετά το τέλος του ελέγχου εξακρίβωσης.
Β. Σχετικά με τεχνικά θέματα, μέσα σε 15 λεπτά από τον τερματισμό του τελευταίου αυτοκινήτου.
Γ. Σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα της τελικής κατάταξης, μέσα σε 30 λεπτά από την ανάρτησή τους.
Δ. Κατά της χρονομέτρησης δεν χωράει καμία ένσταση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη ή στον Αγωνοδίκη και πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο που είναι ίσο της συμμετοχής. Το παράβολο επιστρέφεται εφ όσον η ένσταση γίνει δεκτή.
Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ο αγωνιζόμενος κατά του οποίου έγινε η ένσταση, θέτει στη διάθεση του αγωνοδίκη το αυτοκίνητό του χωρίς καμία επιφύλαξη και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του. Κάθε παράβαση επιφέρει τον αποκλεισμό του από τον αγώνα και αναφορά στην ΕΘΕΑ. Η ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέματα πρέπει να αφορά απολύτως συγκεκριμένα σημεία του αυτοκινήτου και ο ενιστάμενος  οφείλει να καταθέσει στον Αλυτάρχη  συμπληρωματικά ποσά δαπανών αποσυναρμολόγησης που απαιτούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΘΕΑ. Σχετικά με το ποσό που απαιτείται για εξαρτήματα που δεν αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο της ΕΘΕΑ, αποφασίζει ο Αγωνοδίκης (βλέπε σχετική εγκύκλιο της ΕΘΕΑ).  Τα έξοδα για αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα μεταφοράς του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τον ενιστάμενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή ή τον αγωνιζόμενο κατά του οποίου έγινε η ένσταση, αν γίνει δεκτή. Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη μεταφορά του αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερα από το ποσόν που έχει κατατεθεί, η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα έξοδα είναι λιγότερα, θα του επιστραφεί η διαφορά. Ουσιαστικά η μόνη βάσιμη ένσταση που μπορεί να γίνει για τεχνικά θέματα αφορά στον κυβισμό του αυτοκινήτου και μόνο.
3. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της Έφεσης που υποβάλλεται σύμφωνα  με τα όσα ορίζει ο ΕΑΚ (άρθρο 181 και  επόμενα)  και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο, διπλάσιο της συμμετοχής. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα ισχύσουν οι διατάξεις του ΕΑΚ (άρθρο 171 κλπ).
ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο χώρο του αγώνα εντός 30λεπτών μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010  στο χώρο του αγώνα, μετά το τέλος της εκδήλωσης.
 ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΑΘΛΑ
Τα έπαθλα που θα απονεμηθούν είναι τα εξής:
Στους τρεις (3) πρώτους οδηγούς κάθε κλάσης του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, θα απονεμηθούν κύπελλα εφ όσον εκκινήσουν πέντε (5) συμμετέχοντες, εκτός από την κατηγορία γυναικών που απαιτούνται τρεις (3) εκκινήσεις. Αν εκκινήσουν τέσσερις οδηγοί σε κάποια κλάση θα απονεμηθούν κύπελλα στους 2 πρώτους, ενώ αν εκκινήσουν τρείς (3) οδηγοί, θα απονεμηθεί κύπελλο στον 1ο. Αν δεν εκκινήσουν τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα κάποιας κλάσης  δεν απονέμονται κύπελλα και  βαθμοί για το έπαθλο κλάσης.
ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΝΟΜΗ
Η απονομή των επάθλων θα γίνει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010, στο χώρο του αγώνα, μετά το τέλος της εκδήλωσης. Υπάρχει η δυνατότητα της «βαθμηδόν» απονομής των επάθλων με το τελείωμα του αγώνα της κάθε κατηγορίας, αφού φυσικά υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για  τυχόν υποβολή ενστάσεων.