9/3/16

Η αγορά στο -32,4% ...


Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το μήνα Φεβρουάριο 2016 υπήρξαν μειωμένες κατά -32,4%, ως προς το μήνα Φεβρουάριο 2015.
Η κατάσταση στην αγορά αυτοκινήτου είναι κατά πολύ χειρότερη, καθώς πολλές από τις ταξινομήσεις του περασμένου μηνός ήσαν αυτοκίνητα που είχαν τελωνιστεί στα τέλη του 2015.
Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην παράταση του μέτρου της απόσυρσης, παρά και τις νέες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τουλάχιστον 8.000 υποψήφιους αγοραστές. Πρόκειται για πελάτες που ενώ απέκτησαν εμπρόθεσμα δικαίωμα έκπτωσης απόσυρσης, δεν κατέστη εφικτό να εξαργυρώσουν αυτήν την απαλλαγή ως την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς τα αυτοκίνητα που παρήγγειλαν αφίχθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου.
Ανάλογες συνέπειες έχουν προκύψει και στα σχετιζόμενα δημοσιονομικά έσοδα, καθώς εκτιμάται ότι ήδη κατά το πρώτο δίμηνο του έτους η υστέρηση των εσόδων από Τέλος Ταξινόμησης και ΦΠΑ των καινούργιων αυτοκινήτων υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία ταξινομήσεων, ανά κατηγορία οχημάτων, έχουν ως εξής:

Φεβρουάριος 2016 - Φεβρουάριος 2015 / Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά 3.310 - 4.894 / -32,4%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 280 - 792 /-64,6%
Καινούργια λεωφορεία 10 - 1 /900%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.068 - 1.588 /30,2%