29/5/14

Εκλογές στην Α.Λ.Α. .....


Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Λ.Α.

Μετά τις παραιτήσεις των μελών της Διοίκησης του Σωματείου:

1) Καττή Δημήτριου, Προέδρου
2) Βυτινάρου- Καττή Ευγενείας, Ταμεία
3) Δελιγγιάννη Ανδρέα Γεν. Γραμματέα
4) Κουτσοθόδωρου Δημητρίου Μέλους

Ο εκ των μελών του Δ.Σ. Δημήτριος Ματσούκας που απέμεινε, κάλεσε τους 2 επιλαχόντες Γιάννη Τσιγκρή και Φίλιππο Αλβέρτο και συγκρότησαν προσωρινό Δ.Σ. με μόνη αποστολή τη διενέργεια αρχαιρεσιών, όπως ορίζει το καταστατικό Αρθρο 8, παραγ.5, εντός 10 ημερών.
Έτσι λοιπόν αποφασίζεται η Σύγκληση, άμεσα, της Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 4/06/2014, και ώρα 17.00μμ, και σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια μέρα στις 19.00μμ, με μοναδικό θέμα τις αρχαιρεσίες του Σωματείου.
Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές με αποστολή e-mail στο info@ala-racingclub.gr και στο φαξ. 2106923135 μέχρι την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00μμ.

Τα μέλη

1)Ματσούκας Δημήτριος
2) Τσιγκρής Γιάννης
3) Αλβέρτος Φίλιππος