23/1/15

Νέα τηλέφωνα της ΟΜΑΕ .....


Σας ενημερώνουμε για τα νέα τηλέφωνα της ΟΜΑΕ.
Ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου της Ομοσπονδίας είναι: 

Τηλ: 210 68 92 000 - 1
Φαξ: 210 68 92 002