10/3/18

Περί καταλυτών ...


Κύριοι, 

Σχετικά με τις καταγγελίες που γίνονται στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού όσον αφορά τους καταλύτες, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι ισχύει στο 3.6 άρθρο 252 J για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί με καταλύτη, έχει αφαιρεθεί και συμμετέχουν στις προκηρύξεις των αγώνων του 2018.
Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας ενόψει του Ράλι Αχαιός και της Ανάβασης Διονύσου. 

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α.

Προς: Σ.Ο.Α.Α.

Σε απάντηση της από 9-3-2018 επιστολής σας σχετικά με τη χρήση καταλυτών σε αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες, ισχύει η Εγκύκλιος 11/2018 παρ. 10, όπου αναφέρεται “Σε όλους τους εθνικούς (μη διεθνείς) αγώνες ράλλυ, ράλλυ σπρίντ, αναβάσεων και ταχύτητας η χρήση καταλυτών από τα αυτοκίνητα των ομάδων Α και Ν συνιστάται αλλά είναι προαιρετική”. Η αντίστοιχη εγκύκλιος 11/2016 έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας επ’ ευκαιρία καταγγελίας Θεόδωρου Δελαγραμμάτικα την 19-9-2016 που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και η ως άνω Διεύθυνση απάντησε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, με κοινοποίηση στην ΟΜΑΕ σχετικό με το με αρ. πρωτ. 63250/7907/30-9- 2016 έγγραφο, στο οποίο αναφέρει επί λέξει : “…σας γνωρίζουμε ότι δεδομένου ότι αναφέρεστε σε θέματα που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 16/2016 Εγκύκλιο «Τεχνικός κανονισμός αγώνων ράλλυ, αναβάσεων, ταχύτητας» που εκδίδεται από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ) σας επιστρέφουμε τα έγγραφα που αναφέρονται στην έγκριση τέλεσης αγώνων” δίδοντας τέλος στην εν λόγω καταγγελία με το έγγραφο αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Από το ΔΣ της ΟΜΑΕ