2/11/10

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2011


Ξεκίνησε η διανομή για τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2011 τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2010 και η δεύτερη τα οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1 Νοεμβρίου 2010. Στην πρώτη περίπτωση τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2011 ορίζονται βάση του κυβισμού του κινητήρα και στη δεύτερη βάση των εκπομπών ρύπων CO2.
Τέλη Κυκλοφορίας 2011 βάση κ.εκ.
0-300 κ.εκ. : 20€
301-785 κ.εκ. : 50€
786-1071 κ.εκ. : 110€
1072-1357 κ.εκ. : 120€
1358-1548 κ.εκ. : 220€
1549-1738 κ.εκ. : 240€
1739-1928 κ.εκ. : 270€
1929-2357 κ.εκ. : 600€
2358-3000 κ.εκ. : 800€
3001-4000 κ.εκ. : 1.000€
+4001 κ.εκ. : 1.200€
Τέλη Κυκλοφορίας 2011 βάση ρύπων CO2
0-100 gr/km : 0€/gr CO2
101-120 gr/km : 0.80€/gr CO2
121-140 gr/km : 1.00€/gr CO2
141-160 gr/km : 1.50€/gr CO2
161-180 gr/km : 2.00€/gr CO2
181-200 gr/km : 2.25€/gr CO2
201-250 gr/km : 2.50€/gr CO2
+251 gr/km : 3.00€/gr CO2
Τα Τέλη Κυκλοφορίας 2011 για τα υβριδικά αυτοκίνητα με κυβισμό έως και 1928 κ.εκ. είναι μηδενικά ενώ όσα έχουν κυβισμό άνω των 1928 κ.εκ. καταβάλουν το μισό αντίτιμο από όσα πληρώνει το αντίστοιχο μη υβριδικό όχημα.
Η διάθεση των σημάτων για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2011 γίνεται από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. Οι Δ.Ο.Υ. θα δίνουν τα σήματα Τελών Κυκλοφορίας 2011 μόνο σε περιπτώσεις όπου το ειδοποιητήριο χαθεί. Όσοι δεν προμηθευτούν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2011 μέχρι τα τέλη του 2010 θα καταβάλουν το διπλάσιο αντίτιμο.