6/5/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Π.Α.


Το ΔΣ της ΕΛΠΑ κατά τη σημερινή (χθεσινή), 5/5/2010 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, στην προσπάθειά της να στηρίξει οικονομικά τους αγωνιζομένους με περιορισμό των εξόδων τους, αποφάσισε τα παρακάτω με άμεση εφαρμογή:
-Αναστέλλει την υποχρέωση εγγραφής με παράβολο € 30 στους Συνδέσμους ΣΟΑΑ και ΣΟΑΒΕ για έκδοση αγωνιστικής αδείας- LICENCE.
-Μειώνει το τέλος έκδοσης αγωνιστικής αδείας-LICENCE, κατά € 20.
-Μειώνει το τέλος έκδοσης ετήσιας αγωνιστικής αδείας - LICENCE Παιδιών, κατά €10.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΠΑ
Βασίλης Δεσποτόπουλος