8/4/10

16ο rally ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη εγγραφών συμμετοχής Δευτέρα 30 Μαρτίου 2010
Λήξη εγγραφών συμμετοχής Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 ώρα 22:00
Διανομή βιβλίου Διαδρομής (Road Book) Πέμπτη 15 Απριλίου 2010
Έναρξη Αναγνωρίσεων Πέμπτη 15 Απριλίου 2010
Λήξη Αναγνωρίσεων Σάββατο 24 Απριλίου 2010
Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων Πέμπτη 15 Απριλίου 2010
Διανομή εντύπων, αριθμών συμμετοχής στους αγωνιζόμενους Σάββατο 24 Απριλίου 2010, 15:00, στον χώρο του Τεχνικού Ελέγχου στην Πλατεία Εληάς
Διοικητικός έλεγχος
(Ωράριο ανάλογα με αριθμούς συμμετοχής) Σάββατο 24 Απριλίου 2010, από 15:00 έως 15:00, στον χώρο του Τεχνικού Ελέγχου στην Πλατεία Εληάς
Ενημέρωση Αγωνιζομένων Σάββατο 24 Απριλίου 2010, ώρα 17:30 (η τοποθεσία θα ανακοινωθεί με Δελτίο Πληροφοριών
Έλεγχος εξακρίβωσης αυτοκινήτων και έλεγχος – σφράγισμα των υπερσυμπιεστών (turbo)
(Ωράριο ανάλογα με αριθμούς συμμετοχής) Σάββατο 24 Απριλίου 2010, από 15:00 έως 17:30, στον χώρο του Τεχνικού Ελέγχου στην Πλατεία Εληάς
Εορταστική Εκκίνηση αγώνα Σάββατο 24 Απριλίου 2010 ώρα 21:00 στην πλατεία Εληάς
Τερματισμός πρώτου αυτοκινήτου πρώτου αυτοκινήτου Κυριακή 25 Απριλίου 2010 ώρα 15:17
Δημοσίευση τελικών αποτελεσμάτων Κυριακή 25 Απριλίου 2010, ώρα 16:30 στον χώρο τερματισμού.
Απονομή επάθλων Κυριακή 12 Απριλίου 2009, 17:00 στον χώρο τερματισμού.