6/10/20

Το νέο Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε. ...Στην εκλογή του νέου Προεδρείου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος προχώρησαν, κατά την πρώτη συνεδρίασή τους τη Δευτέρα 5/10, τα μέλη της νέας προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΟΜΑΕ. 
Έπειτα από την ψηφοφορία των 9 παρόντων μελών, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που θα ασκεί το διοικητικό έργο της Ομοσπονδίας μέχρι τη διενέργεια εκλογών, συστάθηκε ως εξής:

Κοπανάκης Γεώργιος  - Πρόεδρος

Μπασιούκας Βασίλειος - Γραμματέας

Πολυχρονόπουλος Ιωάννης - Ταμίας

Χουρδάκης Παύλος - Μέλος

Νίκου Δημήτριος - Μέλος

Πλούμη Ευαγγελία - Μέλος

Βαρδιάμπαση Αικατερίνη - Μέλος

Σφακιανάκης Γεώργιος - Μέλος

Τσακίρης Νικόλαος - Μέλος

Μόσχος Ιωάννης - Μέλος