19/7/20

Ανάκληση smart ...Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα ανάκλησης smart που διενεργείται από την εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε., γενικού αντιπροσώπου και εισαγωγέα των αυτοκινήτων smart στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά 587 οχήµατα smart (KΣ 453), παραγωγής ετών 2017 έως 2019, στα οποία διαπιστώθηκε ότι το λογισµικό για το σύστηµα Advanced Emergency Braking System (AEBS) ενδέχεται να µην ανταποκρίνεται στις  προβλεπόμενες προδιαγραφές. Αναλυτικότερα, εξαιτίας του εν λόγω προβλήματος στο λογισμικό, ο οδηγός δεν θα ενημερωθεί σε περίπτωση απενεργοποίησης του AEBS, στοιχείο που θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τις πιθανότητες ατυχήματος. Παρ΄όλα αυτά σε περίπτωση που όντως το AEBS απενεργοποιηθεί το σύστημα καταγράφει τη δυσλειτουργία αποθηκεύοντας κωδικό βλάβης. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων ενημερώνονται εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή smart, προκειµένου να γίνει ενηµέρωση του λογισµικού για το σύστηµα AEBS, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.
Όσοι επιθυμούν πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν µε τη γραµµή εξυπηρέτησης πελατών smart στο τηλέφωνο 00800 97777777.