5/7/20

Αρχαιρεσίες Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ ...ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ 4/7/2020

Πρόεδρος
Δ. Βερναρδάκης 46 (Εκλέγεται)
Ν. Πικόπουλος 35

Μέλη Δ.Σ.
Α. Δημητρακόπουλος 47  (Εκλέγεται)
Δ. Αμουργής 43  (Εκλέγεται)
Ι. Ασμάτογλου 38. (Εκλέγεται)
Π. Τσαπέπας 37. (Εκλέγεται)
Ι. Χόλης 32. (Εκλέγεται)
Π. Μαριολόπουλος (Εκλέγεται)
Γ. Τσάλιος
Β. Νομικός 
Σ. Κυρίτσης 
Ι. Κορφιάτης

Εξελεγκτική Επιτροπή
Ν. Κοζανίτης 67 (Εκλέγεται)
Ε. Τορώσης 46. (Εκλέγεται)

Πειθαρχική Επιτροπή
Ι. Λάνδρου  56. (Εκλέγεται)
Χ. Ντάγκαλος 53. (Εκλέγεται)
Ν. Καλαϊτζίδης. 39. (Εκλέγεται)

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. αποφάσισαν την θέση του Αντιπροέδρου να λάβει ο κ. Α. Δημητρακόπουλος, την θέση του Γ.Γραμματέα ο κ. Ι. Χόλης και την θέση του Ταμία ο κ. Π. Τσαπέπας.