28/11/17

Γενική Συνέλευση Σ.Ο.Α.Α. ...


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου. 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 20:00 στα γραφεία του Συνδέσμου, Ακτή Κονδύλη 24, στον Πειραιά. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συνολικός απολογισμός 2017
Αγωνιστικό πρόγραμμα 2018 – Πρόγραμμα πρωταθλημάτων ταχύτητας, αναβάσεων και ράλι.
SEAJETS ΣΟΑΑ Ενιαίο – Απολογισμός 2017 και σχεδιασμός 2018
Θέματα ασφαλείας 
Θέματα προβολής 
Λοιπά θέματα

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με την παρουσία του 50% συν ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών του Συνδέσμου. 
Τονίζεται δε πως η προσέλευση όλων των Τακτικών Μελών θεωρείται σημαντική και αναγκαία, δεδομένου πως τα θέματα της ημερησίας διάταξης αφορούν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου την προκειμένη χρονική περίοδο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση με δημιουργικές προτάσεις, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις στα αρμόδια όργανα της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, για όλα τα τρέχοντα θέματα.