26/8/17

20ο "24 'Ωρες Ελλάδα" ...


Ο Χάρτης του 20ου 24 'Ωρες Ελλάδα.
Εκκίνηση & τερματισμός στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Νυχτερινή ανασυγκρότιση στην Πάτρα.
770 "απαιτητικά" χιλιόμετρα
25 "ζόρικες" Ειδικές Διαδρομές πολλαπλών χρονομετρήσεων.