16/6/17

Αλλαγές στο Δ.Σ. της Α.Λ.Α. ...


Μετά τις παραιτήσεις του Ιωάννη Τσιγκρή από τη θέση του Προέδρου και του Δημητρίου Ξιφαρά από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου (Α.Λ.Α.) διαθέτει νέο Δ.Σ. το οποίο συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σεβνταλής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Χαλιβελάκης Γεράσιμος
Γραμματέας: Πάλλας Απόστολος
Ταμίας: Κηπώσης Πρόδρομος
Σύμβουλος: Βούλγαρης Γεώργιος