13/6/15

25ο Αττικό Rally Sprint - Αθλοθετήσεις .....


Το Σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα, γνωστοποιεί την αθλοθέτηση επιπλέον Επάθλων, οι αθλοθέτες των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:

Για  τον ταχύτερο χρόνο στην "Ε.Δ. ΠΕΝΤΕΛΗ 1", η εταιρεία "Motori.in".

Για το πρώτο από τα πληρώματα Μελών Α.Λ.Α., η εταιρεία "Citroenergy Σ. Ντόντης".

Για το πρώτο πλήρωμα "ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ", η εταιρεία "Motori.in".

Για το πρώτο από τα πληρώματα Ιστορικών αυτοκινήτων, η εταιρεία "Citroenergy Σ. Ντόντης".

Στο πρώτο από τα πληρώματα αυτοκινήτων Citroën Saxo - Peugeot 106 (που έχουν δηλώσει στο σχετικό ΟΜΑΕ Cup, αλλά θα τρέξουν και θα καταταγούν σαν Ν/2), ο Σύνδεσμος Οδηγών αγώνων Αυτοκινήτου  (Σ.Ο.Α.Α.).