9/4/15

Πασχαλινό Track Day .....


ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Athens circuit-OPEN TRACK DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 98 DB
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΛΑΓΙΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ώρα προσέλευσης :  09:00 – 09:30
Δήλωση Συμμετοχής :  09:30 – 10:00
Έναρξη 1ου μέρους και 1ου σκέλους : 10:00
Διάλειμμα : 13:30 – 14:00
Δήλωση συμμετοχής  2ου μέρους : 13:30 – 14:00
Έναρξη 2ου μέρους και 1ου σκέλους  : 14:00
Λήξη εκδήλωσης : 19:00


ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
60 ΛΕΠΤΑ : 60,00 Ευρώ (αριθμός σκελών 4 Χ 15ΛΕΠΤΑ)
30 ΛΕΠΤΑ : 40,00 Ευρώ (αριθμός σκελών 2 Χ 15ΛΕΠΤΑ)
1 (ένα) σκέλος : 25,00 Ευρώ (1ο ή 2ο μέρος)