26/3/15

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.


Λίγα λόγια για το νέο Πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας - Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.
Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος ανέρχονται σε οκτώ (8). Σημειώνονται με έντονο πράσινο χρώμα στο  ημερολόγιο εκδηλώσεων 2015 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να παρέχεται η σχετική ευελιξία επιλογής για τους συμμετέχοντες. Οι εκδηλώσεις κατανέμονται στο καλεντάρι χρονικά και γεωγραφικά. 
Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. έχει καταρτίσει τις γενικές κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity  Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2015» σύμφωνα με τις οποίες τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς βάσει του γενικότερου κανονισμού εκδηλώσεων FIVA www.fiva.org/site/en/17-commissions/events/273-event-definitions-codes
Επιτρέπεται πλέον η χρήση μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων (εκτός από αυτά που υπολογίζουν Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες-ΜΟΤ), χωρίς προσθήκη βαθμών ποινής.
Προσπάθεια της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων του Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας - Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αποφάσισε την προκήρυξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2015.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Το πρωτάθλημα αποτελείται από ΟΚΤΩ (8) εκδηλώσεις. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έστω και αν έχουν λάβει μέρος σε περισσότερες εκδηλώσεις.
2. Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι διήμερες ή μονοήμερες.
3. Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και οι ειδικές διαδρομές να είναι τουλάχιστον 5.
4. Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 150 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 9 ειδικές διαδρομές.
5. Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα έξη πρώτα πληρώματα της Γενικής Κατάταξης.

5.1  H βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι:
1ος : 10
2ος :   8
3ος :   6
4ος :   4
5ος :   2
6ος :   1  

5.2 Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει ενώ για διήμερες πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2.
6. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.
7. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός/συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους έξη πρώτους της Γενικής Κατάταξης οδηγών και συνοδηγών.
8.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός που έχει το παλαιότερο σε ηλικία αυτοκίνητο και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, προηγείται το μικρότερου κυβισμού αυτοκίνητο.
9. Τα Σωματεία, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών, τα οποία και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα διοργανώνοντα Σωματεία φέρουν και την ευθύνη της ορθότητας των αποτελεσμάτων.
10.  Η απονομή θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώνεται από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.
11.  Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις Παρατηρητή.
12.  Στις εκδηλώσεις πρωταθλήματος ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. - FIVA.
13. Οι Βασικοί Κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν, καταργούν κάθε προηγούμενους και ισχύουν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. του έτους 2015.
14. H Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. προκειμένου να αναβαθμίσει το πρωτάθλημα της, θα πριμοδοτήσει τον πρωταθλητή οδηγό του 2015 με δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του πρωταθλήματος της για το 2016.
15. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά στην τελετή απονομής του πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος επιβάλλεται να ορίσουν έγκαιρα εκπρόσωπό τους για την παραλαβή των επάθλων άλλως, αυτά δεν θα  απονέμονται.

29 ΜΑΡΤΙΟΥ/16ο Αθηναϊκό Rally/ΟΡΚΑ
18-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /6ο Κλασσικό Rally Ελλάδας/ΦΙΛΠΑ/ΣΙΣΑ
25-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ/Virginia Graham - Charles Goddard (VG-CG) 2015/ΕΛΙΑ
16-17 ΜΑΪΟΥ/6ο Αχίλλειο Κλασσικό Rally/ΣΚΑΛ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ/4ο Moonlight Stages/ΣΦΙΠΟΠ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ/13ο Ιστορικό Rally Κρήτης/ΣΙΠΑΚ
10-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/20η Μακεδονική Πλοήγηση/4ο Rally Ολύμπου/ΛΕΚΑΜ
28-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/28ο Χειμερινό Rally/ΦΙΛΠΑ