2/8/14

Επίπληξη ......


Η ΕΠΑ στη συνεδρίασή της την 31η Ιουλίου 2014 κάλεσε τους αθλητές Λεωνίδα Κύρκο και Κώστα Πατσουρέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την μη ενδεδειγμένη δημόσια συμπεριφορά τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Μετά την ακροαματική διαδικασία αποφάσισε να επιβάλει και στους δύο την ποινή της Επίπληξης, επισημαίνοντας πως σε περίπτωση επανάληψη παρόμοιας συμπεριφοράς θα παραπεμφθούν αυτεπαγγέλτως στα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα της ΟΜΑΕ.