18/7/14

Απόφαση .....


Σύμφωνα με απόφαση των Αγωνοδικών της Ανάβασης Αχλαδόκαμπου που διεξήχθη στις 14 και 15 Ιουνίου 2014, η ένσταση του αγωνιζόμενου με αρ. συμμ. 73 κ. Μάριου Ηλιόπουλου κατά του αγωνιζόμενου με αρ. συμμ. 75 κ. Λεωνίδα Κύρκου, η οποία αφορούσε στη χρήση αντικανονικών καυσίμων στο αυτοκίνητο του δεύτερου (Λ. Κύρκου), δεν έγινε δεκτή, μετά την εξέταση των σχετικών δειγμάτων από το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων και λιπαντικών του ΕΜΠ.

Ως εκ τούτου τα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα επικυρώνονται ως οριστικά.