5/6/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ......

Παρακαλούνται όλοι οι Αγωνιζόμενοι οι οποίοι εμπλέκονται με σχόλια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για θέματα που αφορούν ενστάσεις, εφέσεις και γενικότερα διαδικασίες που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο περαιτέρω διερεύνησης, να σταματήσουν να εκφράζουν απόψεις οι οποίες επιφέρουν το διασυρμό τόσο των συναθλητών τους όσο και των Αγωνοδικών. 
Είναι αντιαθλητικό και κατακριτέο το να καταδικάζονται πρόσωπα του χώρου των αγώνων προτού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχων από τα αρμόδια όργανα.

Τα Μέλη της Διοικούσης Επιτροπής ΟΜΑΕ