11/5/14

Αυλαία .....


Εκκρεμεί ένσταση του Νο 49 (Μάριος Ηλιούπολος) για έλεγχο καυσίμου στα Να 47 (Λεωνίδας Κύρκος) και 50 (Παναγιώτης Λιώρης).
Αναλυτικότερα στο επίσημο Δελτίου Τύπου που θα ακολουθήσει αργότερα.