8/5/14

Προκήρυξη Επάθλου ΜΜΕ .....


Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη Επάθλου ΜΜΕ για το επερχόμενο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. 
Το Έπαθλο αφορά αποκλειστικά στην κατηγορία Regularity και θα απονεμηθεί εάν εκκινήσουν τουλάχιστον 6 πληρώματα σε αυτό, ανεξάρτητα από την Κατηγορία ή την Κλάση που ανήκει το αυτοκίνητο (στην οποία θα διαγωνίζεται επίσης το πλήρωμα).
Για να συμμετάσχει ένα πλήρωμα στο συγκεκριμένο Έπαθλο πρέπει τουλάχιστον ένα από τα μέλη του (οδηγός ή συνοδηγός ή και οι δύο) να είναι εν ενεργεία δημοσιογράφος εγγεγραμμένος στις αντίστοιχες ενώσεις (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΤ, κ.λ.π.) ή να καταθέσει μαζί με τη συμμετοχή βεβαίωση απασχόλησης/συνεργασίας σε συγκεκριμένο ΜΜΕ υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη του μέσου. 
Στον Πίνακα Συμμετεχόντων του αγώνα θα αναγράφεται το όνομα του ΜΜΕ, ενώ υπάρχει δυνατότητα χρήσης αυτοκόλλητων επί του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων με Ιστορικά Αυτοκινήτων και τον Συμπληρωματικό Κανονισμό του 13ου Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. 
Ειδικά για τους συμμετέχοντες στο παραπάνω Έπαθλο η Οργανωτική Επιτροπή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις αποφάσισε να δεχθεί την περαιτέρω μείωση του παραβόλου συμμετοχής στο 50% του μειωμένου παραβόλου, ήτοι στα 275 €, άνευ φιλοξενίας. Σημειώστε πως η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις του 2014 είναι η Παρασκευή 16 Μαΐου.

Πληροφορίες: www.historic-acropolisrally.gr