5/5/14

Ολυμπιακό "με τον φακό" ......


Οι νικητές Νιώρας - Κακαλής 


Οι 2οι Γενικής Φιλιππίδης - Σαΐνης


Οι 3οι Γενικής Μπαντούνας - Σούκουλης


Σπανός - Γκότοβος


Μυτιληναίος - Καμένος


Κωνσταντάκος - Μαχαίρας


Μποζιονέλος - Παναρίτης


Αγγελόπουλος - Δίπλας


Τριαντόπουλος - Δελέγκος


Παλαιολόγος - Σέλλης


Κύρκος - Πολυζώης εκτός κατάταξης


Λαινόπουλος - Κολοτούρος εκτός κατάταξης