16/4/14

Διευκρίνηση .....


Σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων 2014, το 13ο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του επερχόμενου Ιουνίου προσμετρά ως διπλός αγώνας (ξεχωριστός συντελεστής 1,5 για το Ασφάλτινο και το Χωμάτινο Σκέλος). 
Επιπλέον η προκήρυξη προέβλεπε πως, σε ενδεχόμενη αδυναμία διεξαγωγής του Sporting Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, θα προσμετρούσαν αντί αυτού, το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδος (χώμα) που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 28 και 29 Ιουνίου και, το Ράλλυ Sprint Αττικής (άσφαλτος), το οποίο αρχικά είχε ζητηθεί για τον Ιούλιο. 
Όμως λόγω της αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του Ράλλυ Sprint Αττικής, ο αγώνας που δυνητικά θα αντικαταστήσει το Ασφάλτινο Σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις θα είναι το Ράλλυ Spint Αιγίου του προσεχούς Σεπτεμβρίου. 
Εξυπακούεται ότι το επερχόμενο Ράλλυ Sprint Αττικής δεν προσμετρά στο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων του 2014.
Υπενθυμίζεται πάντως πως τα πληρώματα με Ιστορικά Αυτοκίνητα που θα συμμετάσχουν στο Ράλλυ Sprint Αττικής θα τυγχάνουν ξεχωριστής Κατάταξης και Αθλοθέτησης.