7/4/14

7ο Rally Όθρυς - Αποτελέσματα ...


Οι 1οι Γενικής Νικολόπουλος - Τσιάπας


Οι Τσαμπάζης - Ζακχαίος 2οι Γενικής


Και οι 3οι Γενικής Καρπάνος - Καρπάνος